Čvorište 1 / 105x130 cm / 2003.
dizajn: markososic.com